DDlogo 2016
  • Start

Bloedonderzoek; wat valt er te beoordelen?

Met een bloedonderzoek kunnen wij uw huisdier screenen op een aantal aandoeningen. Hier vindt u een verklaring van de meest uitgevoerde testen.

Hematologie; informatie over het bloed zelf
Hematocriet (Ht)
Geeft informatie over het aantal rode bloedcellen in het lichaam. Een te lage ht wijst op bloedverlies, verhoogde bloedafbraak of verlaagde productie van rode bloedcellen
Complete bloedtelling (CBC)
Geeft gedetailleerde informatie over tellingen van rode- en witte bloedcellen en de bloedplaatjes. Bloedstollingsproblemen, infecties, ontstekingen en leukemie zijn enkele voorbeelden van aandoeningen die we hier mee kunnen diagnosticeren.

Totaal Eiwit
Een verhoging van het totaal eiwit kan betekenen dat uw huisdier een ontsteking heeft. Ook bij bepaalde tumoren komt een verhoogd eiwitgehalte voor. De waarde geeft niet aan waar deze dan zit.

Albumine
Albumine is een eiwit wat door de lever geproduceerd wordt. Verlaagde hoeveelheden kunnen wijzen op chronische lever- of nieraandoeningen wijzen en op maagdarmziekten.

Ureum
Ureum wordt geproduceerd door de lever en uitgescheiden door de nieren. Abnormaal hoge waarden kunnen wijzen op nierfalen en uitdroging. Abnormaal lage waarden komen niet vaak voor maar zouden kunnen wijzen op een leeveraandoening.

Creatinine
Creatinine is een afvalproduct van de spieren en wordt door de nieren uitgescheiden. Verhoogde waarden zien we bij nieraandoeningen en bij een verstopping van de urinewegen.

Glucose (suiker)
Hoge suikerwaarden wijzen op suikerziekte. Bij katten zien we wel eens een lichte verhoging van de suiker a.g.v. stress.  Lage waarden zien we niet vaak maar deze kunnen wijzen op leverafwijkingen, infectie of bepaalde tumoren.

Alanine Aminotransferase (ALT)
Dit is een leverenzym dat bij leveraandoeningen verhoogd is.

Alkalische fosfatase (ALKP)
Dit enzym komt in meerdere weefsels voor en kan wijzen op leverziekten en de ziekte van Cushing.

Galzuren
Verhoging van de galzuren is erg specifiek voor leveraandoeningen en dan in het bijzonder de galwegen in de lever.

T4 (schildklierhormoon)
Bij katten komt zeer regelmatig een te hard werkende schildklier voor (hyperthyreoidie).
Bij honden zien we juist weer vaker een te traag werkende schildklier.

Calcium
Verhoogde calciumwaarden kunnen gevonden worden bij aandoeningen van de bijschildklier, de nieren maar ook bij een bepaalde tumoren.

Electrolyten Natrium/Kalium en Chloor
Een goede balans van deze electrolyten is onmisbaar voor de gezondheid van uw huisdier. Afwijkende waarden kunnen van levensbedreigend zijn. Onderzoek van electrolyten is van belang bij de beoordeling van braken, diarree, uitdroging en hartproblemen.

Amylase
Amylase is een enzym geproduceerd door de alvleesklier (pancreas) en bevordert de vertering. Verhoogde waarden zien we meestal bij ontstekingen of tumoren van de alvleesklier.

Mis geen enkel nieuws!

Sluit u aan bij meer dan 35.000 andere dierenliefhebbers en ontvang maandelijks dierentips, nieuws en aanbiedingen via de mail. 


Heeft u een vraag?

Onze teams van dierenartsen en paraveterinairen staan klaar om u van het beste advies te voorzien. Wij helpen u graag!

Bel ons
Mail ons
Online afspraak