Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grootst mogelijke zorg wordt besteed, dient de informatie die hierop wordt aangeboden enkel te worden beschouwd als algemene informatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

DierenDokters aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die ontstaat als gevolg van onvolkomenheden of onjuistheden van de informatie op deze website of toegezonden e-mail, waaronder wordt begrepen de schade die ontstaat als gevolg van niet of niet tijdige beantwoording van het toegezonden bericht.

Het is, behoudens na verkregen nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van DierenDokters BV, niet toegestaan om de op deze website en onderliggende pagina's weergegeven gegevens c.q. informatie voor commerciële doeleinden op te slaan in een elektronisch systeem, te downloaden, over te dragen, te printen, of anderszins te reproduceren.

Publicatie of ander gebruik van onze artikelen, of delen van artikelen, in niet-digitale media is slechts toegestaan met onder vermelding van de websiteurl www.dierendokters.com. Publicatie of ander gebruik van onze artikelen, of delen van artikelen, in digitale media is slechts toegestaan met een linkverwijzing naar onze website www.dierendokters.com, bij voorkeur naar de url van het gebruikte artikel.

Is uw huisdier al verzekerd?

dierenverzekering

Hills diervoeding

hillsvetessentials dierendokters

Spoed of niet?

SymptoomChecker button

Blijf op de hoogte!

Het laatste nieuws, nuttige tips over huisdieren en kortingsacties!

0
Shares

Volg ons!

Close

Blijf op de hoogte van nieuws, tips en andere leuke, diergerelateerde onderwerpen!

0
Shares