DDlogo 2016
contact dierenkliniek
afspraak online

Brachycephaal Obstructief Syndroom of "BOS"

Wat is het Brachycefaal Obstructief Syndroom, kortweg BOS?

franse-bulldogKortsnuitige rassen zijn de hondenrassen met een relatief korte bovenkaak, zoals de Engelse bulldog. Vanwege de anatomie van deze rassen hebben bijna alle indivuduen van deze rassen in meer of mindere mate last moeilijkheden met de ademhaling. Dat kan varieren van licht snurkend tot ernstige obstructie van de luchtwegen. 

Het Brachycephaal Syndroom is een complex van aandoeningen aan de voorste luchtwegen. Ze kunnen allemaal bij hetzelfde dier tegelijk voorkomen maar dat hoeft niet, of in ieder geval niet die mate dat ze allen klinische klachten veroorzaken. De anatomische afwijkingen die tot de moeilijke ademhaling leiden zijn

 • Vernauwde neusgaten
 • Te lang en/of dik zacht gehemelte
 • Vergrote amandelen
 • Afwijkende bouw van de larynx
 • Te smalle luchtpijp (trachea hypoplasie)

te-lang-zacht-verhemelte-hond
Te lang zacht verhemelte bij de hond.

Wat is de oorzaak van het Brachycefaal Obstructief Syndroom?

Helaas zijn wij als mens daar nogal schuldig aan. Door te blijven fokken op een zo kort mogelijke snuit, blijven deze anatomische kenmerken aanwezig en dus ook de gevolgen daarvan. Het is dus een erfelijk bepaald probleem.

Welke rassen zijn gevoelig voor BOS?

Het meest bekende brachycefale rassen zijn de Engelse bulldog en de Franse bulldog, maar ook bij de Pug, Boxer, Boston terrier, Pekingese, Lhasa apso, Cavalier King Charles spaniel, Shar-pei, Shih tzu en Chow-chow zien we deze problemen regelmatig.

Wat zijn de symptomen van BOS?

Symptomen varieren in ernst afhankelijk van de afwijkingen, maar de meeste brachycephale rassen snurken in meer of mindere mate. Hoewel dit vaak door mensen als "grappig" wordt bestempeld hebben deze honden wel degelijk moeite met ademen. Overige symptomen zijn:

 • Rochelende ademhaling
 • Benauwdheid bij inspanning en opwinding
 • Kans op oververhitting bij warm weer in combinatie met inspanning
 • Hoesten
 • Kokhalzen
 • Ernstige ademnood, zelfs met bewustzijnsverlies en sterfte tot gevolg 

Hoewel veel honden zonder al te veel problemen een redelijk probleemloos leven kunnen leiden, kunnen problemen in ernst toenemen.

Gevaren voor honden met BOS

Oververhitting
Hijgen bij warm weer is een normaal mechanisme voor honden om af te koelen. Maar bij honden met BOS kan veel hijgen leiden tot extra zwelling van de voorste luchtwegen waardoor de al moeilijke ademhaling steeds meer ernstiger wordt. Opwinding, inspanning en hitte, en vooral een combinatie hiervan kan ernstig zuurstof tekort en oververhitting veroorzaken. Wanneer dit optreedt zijn deze patienten absoluut spoedgevallen.

Anesthesierisico
Alle brachycephale honden hebben een verhoogd narcoserisico (kans op verdere bbstructie van de luchtwegen). Maar met de extra maatregelen die wij nemen rondom de narcose en een goede bewaking is de kans op complicaties van de narcose nihil. Het belangrijkste hierin is dat een brachycephale hond nooit onder narcose gebracht mag worden zonder de luchtweg te intuberen.

Hoe wordt BOS gediagnosticeerd?

Met het verhaal van de respiratieproblemen en een lichamelijk onderzoek komen we een heel eind. Bij honden met duidelijk hoorbare ademhaling kan uw dierenarts zelf beginnen over eventuele gevaren en een plan om duidelijkheid te krijgen van de ernst van de problemen.

Bij klinische klachten als kokhalzen en ernstige benauwdheid is het noodzakelijk de hond onder sedatie te brengen voor een uitgebreide keelinspectie. Zo kan de lengte van het zachte verhemelte, de tonsillen en de vorm van de larynx beoordeeld worden. Een te smalle luchtpijp kan alleen goed met een rontgenfoto beoordeeld worden.

Behandeling van BOS

Milde gevallen
Zoals gezegd komt het gesnurk bij veel brachycephale honden zo vaak voor dat het als normaal en zelfs als "grappig" gezien wordt. Toch hebben deze honden een bemoeilijkte ademhaling en bovendien een verhoogd risico bij inspanning, stress en warmte. Bij milde gevallen kan een kleine ingreep waarbij de neusvleugels worden ingekort tot veel verbetering leiden.

Hieronder ziet u een afbeelding van een hond voor en na een ingreep aan de neusvleugels.

nauwe-neusvleugels-hond

Ernstiger gevallen
Bij ernstiger en regelmatige klinische klachten van flauwvallen, hoesten en kokhalzen is de behandeling afhankelijk van de ernst van de afwijkingen. Inkorten van de neusvleugels en inkorten van het zachte verhemelte kan bij deze patienten tot drastische verbeteringen leiden. Een te nauwe luchtpijp kan helaas niet behandeld worden.

Hieronder ziet u afbeeldingen van het zachte verhemelte van een hond voor (a) en na (b) operatie.

te-lang-zacht-verhemelte-hond-foto

Spoedgevallen
Bij patienten in acute stress zijn zuurstoftherapie, corticosteroiden en eventueel koeling belangrijke elementen van behandeling. Na stabilisatie van de patient zijn de chirurgische ingrepen aan de neusvleugels en zachte verhemelte geindiceerd.

Preventie van problemen bij brachycephale rassen

Voorkomen van klinische klachten

 • Extra voorzichtigheid bij brachycefale rassen is geboden bij extreme inspanning, warmte en stress. Een brachycefale hond laten inspannen tijdens een hete zomerdag is vragen om problemen.
 • Overgewicht dient ten alle tijden voorkomen te worden omdat de obstructie van de luchtwegen bij overgewicht ernstiger is.

Fokadvies

 • Honden waarbij chirurgische ingrepen nodig zijn (of zijn geweest) dienen te worden uitgesloten bij de fok en zouden bij voorkeur gesteriliseerd/gecastreerd moeten worden.
 • Aanpassing van de rasstandaard, waarbij niet meer op een zo kort mogelijke snuit gefokt wordt, is noodzakelijk om een structurele oplossing voor de problemen te zorgen.

 

Mis geen enkel nieuws!

Sluit u aan bij meer dan 35.000 andere dierenliefhebbers en ontvang maandelijks dierentips, nieuws en aanbiedingen via de mail. 


Heeft u een vraag?

Onze teams van dierenartsen en paraveterinairen staan klaar om u van het beste advies te voorzien. Wij helpen u graag!

Bel ons
Mail ons
Online afspraak